Fémszerkezet gyártás és építés

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi adatkezelési tájékoztató célja hogy ismertesse Önnel társaságunk tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltakat.

Neu Metall-Struktur Fémipari Kft.

 

Telephely:

Petőfi u. 04/65 Hrsz.
2624, Szokolya

 

Székhely:

Hunyadi u. 9.
2624, Szokolya

 

Képviseli:
Neuprand Balázs Miklós ügyvezető

Neuprand Tamás László ügyvezető

Kapcsolattartási adatok:
Telefon: +36-30-602-0807
Telefon: +36-30-521-2103
E-mail: info@neumetall.hu

Cégbejegyzés:
Bejegyezve a cégnyilvántartásban.
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-209904
Adószám: HU28989653

Adatvédelmi politika

 1. Az adatvédelem áttekintése

Általános tájékoztató

Az alábbiakban egyszerű áttekintés található arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja webhelyünket. A személyes adatok bármely olyan adatot jelentenek, amelyek alkalmasak az Ön személyes azonosítására. Az adatvédelem témakörével kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók meg.

Az adatok gyűjtése webhelyünkön

Ki a felelős ezen a webhelyen az adatgyűjtésért?

A jelen webhelyen gyűjtött adatokat a webhely üzemeltetője dolgozza fel. Az üzemeltető kapcsolattartási adatai a webhely kötelező jogi értesítésében (impresszumában) találhatók meg.

Hogyan gyűjtjük adatait?

A felhasználók adatai egyrészt a személyes közléseik által kerülnek rögzítésre, mint például valamely formanyomtatvány kitöltése és elektronikus benyújtása során rögzített adatok, másrészt pedig az oldal felkeresése során az IT-rendszer által automatikusan rögzített adatokról beszélhetünk. Ezek főként technikai információk (böngésző, operációs rendszer, vagy az oldal felkeresésének időpontja) és rögzítésük automatikusan történik az oldal felkeresése és használata során.

Mire használjuk adatait?

Az adatok egy részére a weboldal minél zökkenőmentesebb működés érdekében van szükség, mások pedig a felhasználói szokások elemzésének célját szolgálják.

Milyen jogai vannak adataival kapcsolatban?

Önnek mindenkor joga van arra, hogy díjmentesen információkat kérjen tárolt adatairól, azok eredetéről, a címzettekről, illetve az adatgyűjtés céljáról. Ugyancsak joga van kérni, hogy azokat helyesbítsük, letiltsuk vagy töröljük. Amennyiben további kérdései vannak a titoktartással és az adatvédelemmel kapcsolatban, akkor a jogi értesítésben megadott címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot. Ezen túlmenően természetesen panaszt is benyújthat az illetékes felügyeleti hatóságoknál.

Analitikák és harmadik felek eszközei

Amikor meglátogatja webhelyünket, elképzelhető, hogy böngészési viselkedéséről statisztikai elemzések készülnek. Ezekhez elsődlegesen sütiket és analitikai eszközöket használunk. Böngészési viselkedésének elemzése rendszerint anonim jellegű, vagyis ezekből az adatokból nem tudjuk Önt azonosítani. Ön tiltakozhat az ilyen elemzés ellen, és meg is akadályozhatja azt, ha nem használ bizonyos eszközöket. Részletes információkat az alábbi adatvédelmi szabályzatban találhat. Ön tiltakozhat az ilyen elemzés ellen. Az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy milyen lehetőségei vannak ebben a tekintetben.

 

 2. Általános információk és kötelező információk

 Adatvédelem

A webhely üzemeltetői nagy gondot fordítanak az Ön személyes adatainak védelmére. Személyes adatait a törvényi adatvédelmi rendelkezésekkel és a jelen adatvédelmi politikával összhangban titkosan kezeljük.

Ha használja ezt a webhelyet, akkor különböző személyes adatok rögzítésére kerül sor. A személyes adatok bármely olyan adatot jelentenek, amelyek alkalmasak az Ön személyes azonosítására. Jelen adatvédelmi nyilatkozat világosan megfogalmazza, mely adatokat rögzítjük és azokat milyen módon használjuk fel. A nyilatkozat meghatározza azt is, milyen célból történik az adatrögzítés.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az interneten keresztül (pl. e-mailes kommunikáció útján) továbbított adatok esetében sérülhet azok biztonsága. Adatait a harmadik felek részéről történő hozzáféréssel szemben nem lehet teljeskörűen megvédeni.

A jelen webhelyen lévő adatok feldolgozásáért felelős fél a következő:

Az adatfeldolgozó kapcsolattartási adatai a webhely kötelező jogi értesítésében (impresszumában) találhatók meg.

A felelős fél olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Az adatainak feldolgozásával kapcsolatban megadott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett beleegyezésével lehetséges. Hozzájárulását a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. Ehhez egy formai követelmények nélküli email is tökéletesen elegendő. A visszavonást megelőző adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonás ténye nem befolyásolja.

A felügyeleti hatóságokhoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben sor került az adatvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértésére, az érintett személy panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságokhoz. Az adatvédelmi törvényi rendelkezésekkel kapcsolatos ügyekben az a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

Az adat hordozhatóságának joga

Önnek joga van arra, hogy a hozzájárulása alapján, vagy egy szerződés teljesítése körében kérelmezze, hogy általunk feldolgozott adatokat automatikusan, egy szabványos, géppel olvasható formátumban átadják vagy Önnek, vagy egy harmadik félnek. Amennyiben azt kéri, hogy az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik felelős félhez, akkor erre csak a technikailag lehetséges mértékig kerül sor.

Információk, letiltás, törlés

A törvény által megengedett mértékig Önnek joga van arra, hogy bármikor díjmentesen kapjon információkat tárolt személyes adatainak bármelyikéről, azok eredetéről, a címzettről, illetve azok feldolgozásának céljáról. Ugyancsak joga van kérni ezen adatok helyesbítését, letiltását vagy törlését. Amennyiben további kérdései vannak a személyes adatok témakörével kapcsolatban, akkor a jogi értesítésben megadott címen bármikor felveheti velünk a kapcsolatot.

A promóciós e-mailek elleni tiltakozás joga

Ezennel kifejezetten megtiltjuk a jelen webhely jogi értesítésében szereplő követelményekkel összefüggésben közzétett kapcsolattartási adatoknak a nem kifejezetten kért promóciós és információs anyagok megküldésére történő felhasználását. A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot arra, hogy konkrét jogi lépést tegyen, ha kéretlen hirdetési anyagot, mint például e-mail levélszemetet (spamet) kap.

 

3. Analitikák és hirdetés

 Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics-ot használja, amely egy webes analitikai szolgáltatás. Ezt a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) működteti.

A Google Analytics úgynevezett „süti”-ket használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeknek a tárolása az Ön számítógépén történik, és amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy miképpen használja a weboldalt. A süti arról hoz létre információkat, hogy Ön miként használja ezt a webhelyet. Ezeket rendszerint egy az USA-ban lévő Google szerverre továbbítja és ott tárolja őket.

A Google Analytics sütik tárolása a GDPR 6 (1)(f) cikke alapján történik. A webhely üzemeltetőjének jogos érdekében áll az, hogy elemezze a felhasználói viselkedést, hogy ezáltal egyaránt optimalizálhassa webhelyét és hirdetéseit.

IP anonimizálás

Ezen az oldalon aktiváltuk az IP anonimizálás jellemzőt. Az Egyesült Államokba történő továbbítás előtt a Google az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb feleinek országain belül lerövidíti IP címét. Az IP címnek egy az Egyesült Államokban lévő Google szerverre történő megküldésére és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A jelen webhely üzemeltetőjének nevében a Google ezeket az információkat a következőkre használja fel: értékeli, hogy Ön miként használja a webhelyet, jelentéseket készít a webhely tevékenységéről; és egyéb szolgáltatásokat nyújt a webhely tevékenységével és az internet-használattal kapcsolatban a webhely üzemeltetője számára. A Google Analytics részeként az Ön böngészője által továbbított IP címet a Google nem egyesíti semmilyen más adattal.

Böngésző beépülő modul (plugin)

Böngészőjében a megfelelő beállítások kiválasztásával Ön megakadályozhatja ezen sütik tárolását. Szeretnénk azonban rámutatni arra, hogy amennyiben így tesz, akkor az azt jelentheti, hogy esetleg nem tudja teljeskörűen élvezni a jelen webhely összes funkcióját. A tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozáson rendelkezésre álló böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével ugyancsak megakadályozhatja azt, hogy a sütik által létrehozott adatokat továbbítsák a Google-hoz, illetve hogy ezeket az adatokat a Google feldolgozza.

Tiltakozás az adatgyűjtés ellen

Az alábbi hivatkozásra kattintva megakadályozhatja azt, hogy a Google gyűjtse az adatait. Egy olyan elutasító (opt-out) sütit állítunk be, amely a jelen oldalon teendő jövőbeli látogatásai során megakadályozza adatainak gyűjtését: A Google Analytics letiltása.

Ha további információkra van szüksége arról, hogy miként kezeli Google Analytics a felhasználói adatokat, kérjük, olvassa el a Google adatvédelmi politikáját itt: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Kiszervezett adatfeldolgozás

Adatfeldolgozásunk kiszervezéséről megállapodást kötöttünk a Google-lal és a Google Analytics használata során teljeskörűen érvényesítjük az adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Adatkezelési Tájékoztatónk mindenkor aktuális változata hozzáférhető a weboldalakon.

Szokolya, 2022. december 18.

 

Adatfeldolgozás a közösségi hálózatok által

Nyilvánosan hozzáférhető profilokat tartunk fenn a közösségi hálózatokban. Az általunk használt közösségi hálózatokat az alábbi részen ismertetjük.

A közösségi hálózatok, a Facebook, a Twitter stb. átfogóan elemzik az Ön felhasználói magatartását, ha Ön ezeket a weboldalakat, vagy integrált közösségi média tartalommal rendelkező weboldalakat látogatnak meg (értsd pl. like-gomb használata, reklám bannerek). A közösségi média felületeink felkeresésével számos az adatvédelem szempontjából lényeges feldolgozási folyamat indul el. Ezek a következők:

Ha Ön a közösségi média fiókjába be van jelentkezve és felkeresi az oldalunkat, akkor a közösségi média portál üzemeltetője hozzá tudja rendelni ezt a látogatást az Ön felhasználói fiókjához. Az Ön személyes adatai adott esetben akkor is rögzíthetők, ha Ön nincs bejelentkezve, vagy nem rendelkezik fiókkal az adott közösségi média portálnál. Az adatrögzítés ebben az esetben például olyan sütiken keresztül történik, amelyek az Ön készülékén találhatók, vagy az Ön IP-címének rögzítése által történhet.

Az így rögzített adatok segítségével a közösségi média portálok üzemeltetői felhasználói profilokat tudnak készíteni, amelyekben tárolódnak az Ön érdeklődése és preferenciái. Ilyen módon az Ön érdeklődési körének megfelelő reklám jelenik meg az adott közösségi média oldalon belül és azon kívül. Amennyiben Ön az adott közösségi hálózatban nem rendelkezik fiókkal, akkor az érdeklődésének megfelelő reklám minden készüléken megjelenhet, amelyiken bejelentkezik, vagy bejelentkezett.

Ezen kívül kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi média portálokkal kapcsolatban nem ismerhetjük az összes feldolgozási folyamatot. Ezért szolgáltatótól függően a közösségi média portálok üzemeltetői további adatfeldolgozási folyamatokat végezhetnek. Ezzel kapcsolatos részletek lásd az adott közösségi média portálok felhasználási feltételeiben és adatvédelmi rendelkezéseiben.

Felelős és a jogok érvényesítője

Amennyiben Ön felkeresi valamely közösségi média oldalunkat (pl. Facebook), akkor a közösségi média platformjának üzemeltetőjével közösen felelősek vagyunk a látogatás által kiváltott adatfeldolgozási eljárásokért. Ön a jogait (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, az adatkezelés korlátozása, az adatok továbbíthatósága és panasz) alapvetően mind velünk, mind pedig a közöségi média portál üzemeltetőjével (pl. Facebook) szemben érvényesítheti.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a közösségi média portál üzemeltetőjével való közös felelősség ellenére nincs teljes befolyásunk a közösségi média portál adatkezelési folyamataira. Lehetőségeink lényegében az adott szolgáltató vállalati politikájához igazodnak.

Tárolási időtartam

A közösségi médiában való jelenlétünk kapcsán a közvetlenül általunk rögzített adatokat a rendszereink törlik, amikor Ön azok törlését kéri, visszavonja a mentésre vonatkozó hozzájárulását, vagy ha megszűnik az adatmentés célja. A tárolt sütik az Ön készülékén maradnak az Ön által történő törlésig. A kötelező törvényi rendelkezések – főként a megőrzési időre vonatkozóan – érvényben maradnak.

Az Ön adatainak, amelyeket a közösségi hálózatok üzemeltetői saját céljukra elmentenek, tárolási időtartamára nincs befolyásunk. Ennek részleteiről érdeklődjön közvetlenül a közösségi hálózatok üzemeltetőinél (pl. azok adatvédelmi nyilatkozatában, lásd alább).

Facebook

Rendelkezünk Facebook profillal. A szolgáltató a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország. A rögzített adatokat a Facebook a Facebook nyilatkozata alapján továbbítja az USA és más harmadik országok felé is.

A Facebook-kal megállapodást kötöttünk a közös feldolgozásról (Controller Addendum). Ebben a megállapodásban rögzítettük azt, hogy milyen adatkezelési folyamatokért vagyunk felelősek mi, illetve a Facebook, ha Ön ellátogat a Facebook-oldalunkra. A megállapodás a következő hivatkozás segítségével tekinthető meg: www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A reklámokkal kapcsolatos beállításokat a felhasználói fiókjában saját maga is módosíthatja. Ehhez kattintson a következő hivatkozásra és jelentkezzen be: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Az USA-ba irányuló adattovábbítás az EU Bizottság általános szerződési záradékain alapul. Részletek itt találhatók:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Részletek a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatók: https://www.facebook.com/about/privacy/.

YouTube

Rendelkezünk YouTube profillal. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletek a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.